ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей публічний договір (оферта) регулює питання взаємодії адміністратора та власника інтернет-магазину Kultura Coffee, який знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://kultura.coffee/, (далі - Продавець) із іншими особам (далі – Покупцями) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) щодо придбання замовленого на сайті інтернет-магазину товару. Таке придбання товару проходить шляхом приєднатися до цього публічної договору (оферти) про продаж товарів в інтернет-магазині (далі – Договір) на визначених у ньому умовах. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Згоден з умовами публічної оферти». 

У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим і Користувач зобов’язаний зупинити свої подальші дії, які направлені на замовлення товарів з сайту інтернет-магазину Kultura Coffee.

1.    Терміни 
1.1.    Акцепт – вчинення Користувачем дії, що спрямована на прийняття умов цієї Публічної оферти.
1.2.    Інтернет-магазин  - магазин з представленим асортиментом в мережі інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину). 
1.3.    Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
1.4.    Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари із використанням технічних можливостей Сайту.
1.5.    Покупець - фізична особа, яка має на меті придбання Товарів і направила Продавцю Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.
1.6.    Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачеві (в акті приймання-передавання або інших документах, які підтверджують факт передачі Товару Одержувачеві). 
1.7.    Сайт - веб-сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://kultura.coffee/, а також відповідні сторінки в соціальних мережах, які ведуть на сторінки сайту або продають продукцію із аналогічним асортиментом під адмініструванням Продавця.
1.8.    Сторінка соціальної мережі - профільна сторінка в будь-якій соціальній мережі, яка пов’язана з Сайтом або яка містить інформацію про Сайт.
1.9.    Товар - товари, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

2.    Загальні положення
2.1.    Публічна оферта є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить усі істотні умови щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.
2.2.    Акцептом Користувач засвідчує свою повну та беззаперечну згоду з усіма положеннями та правилами цього Договору та політик, правил та інших сторінок Сайту, на які є посилання в ній, без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.
2.3.    Моментом Акцепту є проставлення Користувачем на сторінці завершення Замовлення позначки «Згоден з умовами публічної оферти» та направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту. 
2.4.    Моментом акцепту цієї оферти на сторінках соціальних мереж є підтвердження замовлення в діалоговому вікні в месенджері. 
2.5.    Достатнім доказом прийняття оферти Покупцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання і прийняття  Товару Покупцем. 
2.6.    Електронний договір купівлі-продажу Товарів вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого Користувачем Замовлення з обраними Товарами або закінчення діалогу в діалоговому віконечку приєднаних до Сайту чи сторінки соціальної мережі месенджеру. Діалог в такому месенджері має містити в собі всі реквізити притаманні для Замовлення - найменування Товару, його ціна на умови оплати та доставки. 
2.7.    Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення та/або відповідного повідомлення в месенджері про формування та прийняття такого Замовлення до виконання.
  
3.    Предмет Договору 
3.1.    Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайт та/або на Сторінці в соціальні мережі, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
3.2.    Це Договір крім іншого також регулює питання:
3.2.1.    використання Сайту, вибору Користувачами Товарів та оформлення Замовлень;
3.2.2.    обробка Замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;
3.2.3.    умови та порядок оплати Покупцем замовленого Товару;
3.2.4.    згода на обробку персональних даних та політики використання таких даних;
3.2.5.    будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.
 
4.    Порядок оформлення замовлення 
4.1.    Користувач самостійно оформлює Замовлення на Сайті шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки на Сайті.
4.2.    Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Одержувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача/Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог). 
4.3.    Завершення оформлення та направлення Замовлення Покупцю здійснюється натисканням кнопки про завершення замовлення на Сайті.
4.4.    У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що один або декілька товарів з Замовлення відсутні на складі Продавця, Продавець зв’язується з Покупцем для уточнення Замовлення, та у випадку якщо Покупець протягом 7 (семи) календарних днів не відповідає по вказаним контактним даним у Замовленні, або не погоджується на отримання Замовлення без товарів, яких немає в наявності у Продавця в даний момент на складі, Продавець має право відмінити Замовлення та видалити його з системи, повідомивши про це Покупця електронною поштою або іншим доступним каналом зв'язку з Покупцем. 
4.5.    Завершення формування замовлення є акцептом цього публічного договору і Користувач набуває статусу Покупця.
 
5.    Ціна Товару та його оплата  
5.1.    Ціна Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній сторінці Сайту.
5.2.    Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик. До ціни замовлення може бути додана ціна доставки, якщо така оплата була обрана Покупцем. До вартості Замовлення можуть бути застосовані відповідні розміри знижок/економій (в разі їх наявності).
5.3.    Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на веб-сторінці або повідомленню в діалоговому вікні месенджеру до завершення Замовлення, з урахуванням розміру всіх знижок/економій.
5.4.    Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товарів.
5.5.    Покупець може оплатити вартість Замовлення наступними способами, якщо така можливість існує технічно:
5.5.1.    платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.
5.5.2.    за реквізитами вказаними Продавцем;
5.5.3.    в відділенні поштового оператора на умовах післяплати;
5.5.4.    кур’єру, безпосередньо в момент отримання Замовлення.
5.6.    Детально про умови та способи оплати вміщено на сторінці https://kultura.coffee/oplata-dostavka-garantiya/, яка є невід’ємною частиною цього Договору. 
5.7.    Продавець вправі надавати знижки на Товари та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті та/або сторінці соціальних мереж і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. 
5.8.    Продавець може самостійно надати знижку на замовлений Товар, про що повідомляє Покупця. 
5.9.    Для форм оплат можуть, якщо інше не вказано  на сторінці із умовами оплати, застосовуються такі правила оплати Товару та комісії за перерахунок оплати:
5.9.1.    Післяплата при доставці у відділення Нової пошти або кур’єрська доставка (комісія за переказ коштів сплачується Покупцем);
5.9.2.    Післяплата при доставці у відділення Укрпошти (комісія за переказ коштів сплачується Покупцем);
5.9.3.    Передплата на рахунок Продавця при будь-якому способі доставці (комісія за переказ коштів сплачується Покупцем);
5.9.4.    Банківською картою (під час оформлення замовлення на сайті, комісія за переказ коштів сплачується Продавцем).
 
6.    Умови доставки та отримання замовлень  
6.1.    Оформлення доставки Замовлення Покупцю здійснюється на наступний день після оформленні Замовлення з урахуванням графику роботи Продавця та вихідних та святкових днів. Продавець залишає за собою право змінити час та дату доставки, попередньо узгодивши такі доставку із Покупцем.
6.2.    У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – Компанії-перевізник/Поштові оператори), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
6.3.    Факт отримання Замовлення з обраними Товарами та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно - транспортній/експрес накладній, та/або у видатковій накладній в момент отримання Замовлення.
6.4.    На Покупця покладений обов’язок оглянути Товар в відділенні Компанії-перевізника або в присутності кур’єра та засвідчити його відповідність замовленій номенклатурі. 
6.5.    Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно з Замовленням, в належному (робочому) стані і якості.
6.6.    При здійсненні доставки час перебування кур'єра за адресою доставки, визначеною в Замовленні, обмежений 15 хвилинами.
6.7.    Затримки в доставці можливі за невизначених обставин, що виникають за умов, які знаходяться поза межами впливу Продавця та/або Компанії-перевізника.
6.8.    Під час доставки Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, що зазначена в Замовленні в якості одержувача (далі і Покупець, і третя особа іменуються - «Одержувач»). При цьому Сторони прийшли до згоди, що у відносинах між Покупцем та Продавцем особою, яка є належної стороною в цих правовідносинах є саме та особа, яка здійснила замовлення незалежно від того, хто здійснив оплату, та отримує таке відправлення. 
6.9.    У випадку неможливості отримання Замовлення Одержувачем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, ПІБ Одержувача), а також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі або надати документ, що засвідчує його оплату.
6.10.    У разі відсутності Одержувача за адресою доставки, вказаної Покупцем у Замовленні, або відмови Одержувача від отримання Товарів з необґрунтованих причин, Товари повертаються Продавцю, а замовлення скасовується. Витрати по доставці покриваються за рахунок грошових коштів отриманих Покупцем як попередня оплата (зарахування зустрічних вимог).
6.11.    При відмові Покупця від отримання Товарів з необґрунтованих причин Покупець повинен оплатити вартість наданої послуги з доставки Замовлення, у разі, якщо вартість доставки не входить до загальної вартості Замовлення.
6.12.    Детально умови та способи доставки розміщені за посиланням: https://kultura.coffee/oplata-dostavka-garantiya/. Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Публічного договору (оферти).
6.13.    Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
6.14.    Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Замовлень, Користувач/Покупець може з'ясувати за контактними даними Продавця в розділі контактів зручним для Користувача/Покупця способом.
6.15.    Відправка вагового чаю можлива виключно при 100% попередній оплаті.
 
7.    Повернення замовлень  
7.1.    При отриманні Товарів від кур’єра Компанії-перевізника або Продавця, Одержувач зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.
7.2.    У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Одержувач зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті про виявлені недоліки довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.
7.3.    Покупець не може вимагати зниження вартості Товару чи повернення коштів, у випадку, якщо він використав Товар. Моментом використання Товару є зняття бірок/наклейок/захисних плівок чи розпаковки Товару.
7.4.    Не підлягають поверненню Товари, перелік яких визначено у Додатку №3 Постанови Кабінету міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».
  
8.    Відповідальність сторін 
8.1.    У випадку порушення умов оплати послуг Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
8.2.    Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
8.3.    Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, що не були вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.
 
9.    Форс-мажор 
9.1.    Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним електронним договором купівлі-продажу, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.
9.2.    Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

10.    Строк дії Договору 
10.1.    Договір діє протягом 2 (двох) місяців від дня оформлення Замовлення  або інший строк, який вказано на сторінці Сайту.
10.2.    Продавець та/або Адміністратор Сайту має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Покупцем своїх обов'язків за цим Договором.
10.3.    Продавець та/або Адміністратор Сайту може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку. У випадку незгоди зі зміненими умовами Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
 
11.    Інші умови 
11.1.    Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту є простими ілюстраціями і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач може використати на свій вибір канал комунікації в розділі контактів.
11.2.    До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.
11.3.    Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання. При чому Продавець може не попереджати про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Продавцем для реалізації Продавцем своїх прав та законних інтересів, а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з представником Продавця в будь-який момент часу.
11.4.    На Товари, які мають гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний строк такий Товар становить 12 місяців.

12.    Застереження про обробку персональних даних  
12.1.    Персональні дані обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності. 
12.2.    Персональні дані зазначені Покупцем, обробляються “як є” в процесі обробки замовлень, до яких включаючи але не обмежуючись відносяться: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки товару), а також адреса електронної пошти. 
12.3.    Обробка персональних даних Покупця здійснюється у відповідності до законодавства України. Покупець дає Продавцю право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням йому послуг, обумовлених цим Договором, в тому числі у цілях отримання ним рекламних повідомлень про товар, який реалізується інтернет-магазином. Відтак, обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Строк використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, добровільно надані ним та/або третіми особами під час оформлення замовлення і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.
 

ФОП Папуш М.В.
ЄДРПОУ:2834116918   
Адреса: Україна, 61121, м.Харків, вул.Зубенка Владислава 29А
Телефон: 063-663-03-00